sábado, 22 de diciembre de 2012

Com utilitzar les TIC per afavorir la comunicació


Ens imaginem que som mestres d’un centre i volem utilitzar les TIC per afavorir i facilitar la comunicació dins el centre i entre aquest i els pares, tant la comunicació a nivell d’aula com a nivell de centre, com ho faríem?
Primer de tot hem de conèixer als pares dels nostres alumnes, per això a principis de curs necessitem que emplenem un qüestionari tots plegats per a poder saber a que es dediquen i quina es la seva disponibilitat per a acudir al centre a realitzar alguna activitat si fos necessari. Una vegada tenim els qüestionaris i em realitzat les entrevistes hem de comunicar a les famílies el que anem a treballar durant el curs i la metodologia que utilitzarem. També en realitzarà una reunió amb totes les famílies en la qual els informarem quin ús li donam nosaltres a les TIC i si estan disponibles per a aprendre, formar-se i treballar amb nosaltres.
El primer que realitzarem serà un blog d’aula on anirem informant i penjant fotografies i vídeos de les activitats que anem realitzant amb els nens. A principi de curs realitzarem un curs formatiu (escola per a pares) per a formar i ajudar a tots els pares que tenen dificultats a l’hora d’utilitzar les TIC. En aquest primer curs per a pares crearem un blog de dubtes, on els pares podran anar comentant les dificultats o els dubtes que es vagin trobant, i els mateixos mestres o altres pares podran resoldre els dubtes que es vagin plantejant.
Per a poder dur a terme tot això que he comentat anteriorment necessitem una espai ampli per a poder treballar amb els pares i que l’escola estigui dotada de material com són ordinadors, projectors, càmeres digitals, etc. Una de les altres coses que necessitem es que l’equip directiu del centre ens recolzi en aquesta tasca i no ens trobem tots sols. Seria adient tenir a principi de curs una reunió amb les resta de docents per a que tots treballem de la mateixa manera i poder-nos ajudar els uns als altres.
Amb les activitats que planificarem i amb l’ús de les TIC el que volem aconseguir es que els infants desenvolupin els seus aprenentatges mitjançant les TIC, formar-los per a un futur en les habilitats de la tecnologia i treballar conjuntament escola i família.

No hay comentarios:

Publicar un comentario