sábado, 22 de diciembre de 2012

Recurs interactiu


Aquesta setmana no em donat matèria nova, ja que estam immersos en el projecte interactiu. Aquest projecte ens duu de cap, la veritat és que hi ha moltes coses per fer, la guia didàctica, el conte, les activitats i el power point de presentació. La veritat és que ja tenim moltes coses avançades, ja tenim fets els personatges principals dels nostre conte amb Fisher tips, tenim algunes imatges i sons creative commons per al nostre projecte interactiu i la guia didàctica esta bastant avançada. Aquest nadal a banda de gaudir de les festes amb els amics i amb la família, dedicarem algun dia  per vorer si podem acabar el conte, la guia didàctica i les activitats, per a que així, a la tornada a la universitat l’únic que ens quedi pendent per realitzar sigui el power point de presentació per exposar-ho a mode de pecha-kucha. El dimecres a banda de treballar amb el recurs interactiu per grups, la classe va ser de tutoria, és a dir, poguérem demanar els dubtes que se’ns havien anat plantejant tant del recurs interactiu com de l’examen que teníem al dia següent.

Per a finalitzar la setmana i començar les vacances amb bon peu i relaxats, el dijous vàrem realitzar l’examen dels temes quatre, cinc i sis. D’aquesta manera començarem les merescudes vacances de nadal relaxats i amb molta energia per a continuar amb el nostre recurs interactiu.

Com utilitzar les TIC per afavorir la comunicació


Ens imaginem que som mestres d’un centre i volem utilitzar les TIC per afavorir i facilitar la comunicació dins el centre i entre aquest i els pares, tant la comunicació a nivell d’aula com a nivell de centre, com ho faríem?
Primer de tot hem de conèixer als pares dels nostres alumnes, per això a principis de curs necessitem que emplenem un qüestionari tots plegats per a poder saber a que es dediquen i quina es la seva disponibilitat per a acudir al centre a realitzar alguna activitat si fos necessari. Una vegada tenim els qüestionaris i em realitzat les entrevistes hem de comunicar a les famílies el que anem a treballar durant el curs i la metodologia que utilitzarem. També en realitzarà una reunió amb totes les famílies en la qual els informarem quin ús li donam nosaltres a les TIC i si estan disponibles per a aprendre, formar-se i treballar amb nosaltres.
El primer que realitzarem serà un blog d’aula on anirem informant i penjant fotografies i vídeos de les activitats que anem realitzant amb els nens. A principi de curs realitzarem un curs formatiu (escola per a pares) per a formar i ajudar a tots els pares que tenen dificultats a l’hora d’utilitzar les TIC. En aquest primer curs per a pares crearem un blog de dubtes, on els pares podran anar comentant les dificultats o els dubtes que es vagin trobant, i els mateixos mestres o altres pares podran resoldre els dubtes que es vagin plantejant.
Per a poder dur a terme tot això que he comentat anteriorment necessitem una espai ampli per a poder treballar amb els pares i que l’escola estigui dotada de material com són ordinadors, projectors, càmeres digitals, etc. Una de les altres coses que necessitem es que l’equip directiu del centre ens recolzi en aquesta tasca i no ens trobem tots sols. Seria adient tenir a principi de curs una reunió amb les resta de docents per a que tots treballem de la mateixa manera i poder-nos ajudar els uns als altres.
Amb les activitats que planificarem i amb l’ús de les TIC el que volem aconseguir es que els infants desenvolupin els seus aprenentatges mitjançant les TIC, formar-los per a un futur en les habilitats de la tecnologia i treballar conjuntament escola i família.

sábado, 8 de diciembre de 2012

¿Qué nos gustaría encontrarnos en un centro y cómo nos gustaría que nos motivasen?


Una de las cosas más importantes para estar cómodo en un centre o en un lugar nuevo, es que te traten como uno mas, que seas bien recibido y que te ofrezcan una buena acogida. Por ello, es muy importante que cuando una persona nueva llega, el resto de compañeros la acoja con los brazos abiertos y muestre una actitud de escucha y respeto hacia ella. Cuando entras en un centro, todo es nuevo para ti, compañeros, espacios, alumnos... y por este motivo nos gustaría que nos acogieran como una más dentro del equipo educativo, que escuchen nuestras propuestas, nuestras dificultades, que puedan ayudarnos y que nosotros podamos ayudar. Si yo me encontrara en un caso semejante, me gustaría que si hay alguna cosa en el centro que no se realizar o con la cual no he trabajado nunca, los compañeros y el resto del equipo educativo me motivara y me ayudara para superar ese pequeño escalón y poder afrontar los nuevos retos que pueden ir surgiendo en el camino. También se puede plantear la idea de crear un blog en el cual se puedan ir planteando dudas, y que sean los mismos docentes lo que puedan resolver las dudas de sus compañeros. También en las reuniones que se hacen en los centros con el equipo educativo tendría que existir un momento dedicado a las dudas, no tan solo tecnológicas  sino cualquier tipo de duda que se pueda plantear. Si hablamos de las nuevas tecnologías  seria conveniente que los centros realizasen cursos de formación de calidad para que los maestros pudieran ir avanzando y no se queden estancados. Yo creo que no debería hacer falta motivar a los maestros en estas cosas, esto va en la personalidad de cada uno, pero si un maestro ve que los niños aprenden y gozan con las Tic, este seguirá formándose para poder seguir  motivando y trabajando con los niños. Hay una frase que nunca debemos olvidar “Quien se atreva a enseñar, nunca debe dejar de aprender”, esta frase debería acompañar siempre la vida del maestro.